massage, recreation, relaxation-599532.jpg

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA/BONU PODARUNKOWEGO

 • Voucher/Bon podarunkowy jest wydawany w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 • Warunkiem wydania Vouchera jest uprzednie opłacenie w pełnej wysokości świadczenia oferowanego przez salon kosmetyczny Ayurweda na urodę oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 • Vouchery/Bony podarunkowe są dostępne w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę lub zabiegi kosmetyczny i masaże ayurwedyjskie.
 • Termin ważności Vouchera/Bonu podarunkowego wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Data ważności Vouchera/Bonu nie może ulec wydłużeniu.
 • W przypadku niewykorzystania Vouchera/Bonu podarunkowego w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Voucher/Bon.
 • Voucher/Bon nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 • Warunkiem skorzystania z Vouchera jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi, której dotyczy Voucher. Voucher może być wykorzystany jeden raz lub wielokrotnie w zależności od rodzaju vouchera według daty ważności.
 • W celu realizacji vouchera konieczny jest uprzedni kontakt telefoniczny podany na voucher/Bon. Klient nie może rezerwować termin samodzielnie.
 • Rezerwując wizytę z Vouchera/Bonu prosimy poinformować o tym, że formą płatności za usługę będzie Voucher/Bon.
 • W razie braku anulowania rezerwacji, na 24 h przed umówioną wizytą, Voucher/Bon uznajemy za zrealizowany.
 • Klient, zawsze na wizytę przynosi ze sobą Voucher/Bon.
 • Voucher/Bon może być wykorzystany w częściach. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera/Bonu, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera/Bonu, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.
 • Płatność Voucherem/Bonem podarunkowym nie można łączyć z promocjami, rabatami.
 • Vouchery/Bony podarunkowe imienne  mogą być przeniesione na inną osobę.
 • Vouchery/Bony podarunkowe na wybrane usługi mogą być wymienione na wszystkie inne usługi z oferty salonu kosmetycznego Ayurweda na urodę.
 • Vouchery/Bony podarunkowe wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów oraz masaże ayurwedyjskie.
 • Sprzedaż Voucherów/Bonów jest prowadzona bezpośrednio tylko w  salonie Ayurweda na urodę .
 • Płatność za Voucher/Bon kupiony bezpośrednio dokonywana jest przez Klienta gotówką lub kartą.
 • Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Ayurweda na urodę zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio w Salonie w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań.
 • Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.
 • Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
 • Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
 • a) realizacji Vouchera
 • c) rozliczenia i zafakturowania usług,
 • d) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),
 • e) marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 • Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 • Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Vouchera.
 • Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
 • Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 • W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 • Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.
 • Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Voucherów zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że zmiana jest korzystniejsza dla Klienta.

×